Informacja dla klubowiczów i osób korzystających z „Bunkra”

Od 1 lutego wprowadzamy system biletowania wstępu na naszą ściankę:
1) dla osób nie będących członkami klubu – bilet jednorazowy w cenie 6 zł
2) dla członków klubu:
  • bilet jednorazowy w cenie 5 zł
  • imienny bilet miesięczny w cenie 25 zł

Bilety miesięczne będą ważne na poszczególne miesiące kalendarzowe (od dnia zakupu do końca miesiąca). Uprawniają do wstępu na wszystkie treningi w miesiącu (średnio 12). Istnieje możliwość zakupu z wyprzedzeniem, na kolejne miesiące. Bilety będą do nabycia u trenerów dyżurujących w „Bunkrze”.
Nie ma możliwości wstępu na ściankę bez ważnego biletu.