KURSY NA SZTUCZNEJ ŚCIANIE

przygotowujące do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych.

Część I: cena 100 zł, czas trwania min. 4 godzin. Grupa min. 3 osobowa.

Część II: cena 100 zł, czas trwania min. 4 godzin. Grupa min. 3 osobowa.

(w cenie: opieka instruktora i sprzęt; cena nie obejmuje wstępu na ściankę)

 

Zgłoszenia: Andrzej Janka email szkolawspinaniadireta@gmail.com  tel. 693148200

 

Program kursu:

I część

1. Zapoznanie ze sztuczną ścianą (budowa, punkty asekuracyjne, stanowiska do wędki); zasady bezpieczeństwa.

2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atestów, zastosowanie):

 • liny i repsznury
 • uprzęże biodrowe
 • karabinki
 • przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka i grigri
 • buty i akcesoria: magnezja, woreczek

3. Zasady asekuracji:

 • zapięcie uprzęży, przywiązanie do niej liny
 • asekuracja na wędkę; właściwa postawa asekurującego
 • podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego

4.Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka. Zwijanie liny.

5. Nauczanie techniki wspinania:

 • wykorzystanie chwytów i stopni
 • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna
 • wspinaczka statyczna i dynamiczna
 • poruszanie się w terenie przewieszonym

6. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

 

II część

1. Powtórzenie zasad asekuracji na wędkę.

2. Nauka wspinania z dolną asekuracją:

 • technika wpinek
 • prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki
 • nauka odpadnięć
 • ćwiczenia z asekuracji, właściwa postawa asekurującego
 • wyłapywanie lotów

3. Podstawy treningu we wspinaniu.

_________________________________________________________________

Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów). Pobierz oświadczenie:…