KURS NA WŁASNEJ ASEKURACJI

Kurs przeznaczony jest dla absolwentów kursu wspinaczki na drogach ubezpieczonych. Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji.

Miejsce i czas trwania kursu:

Skałki Jury Krakowsko – Częstochowskiej, Sokoliki k. Jeleniej Góry lub inne rejony po uzgodnieniu z zainteresowanymi. Czas trwania min. 3 dni, terminy uzgadniamy bezpośrednio z zainteresowanymi (szkolimy od kwietnia do października).

Ilość szkolonych: na jednego instruktora do czterech osób.

Uczestnicy otrzymują program i zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora prowadzącego zajęcia.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów/ – pobierz oświadczenie (*.pdf) >>>

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności w zakresie techniki asekuracji i pozostałych technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudnościach co najmniej IV UIAA

Cena kursu 500 zł/os. (3-4 dni)

Zgłoszenia Andrzej Janka szkolawspinaniadireta@gmail.com  tel. 693148200

.

Program:

.

Tematy wykładów

1. Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).

2. Teoria asekuracji.

3. Formacje skalne (zakres podstawowy).

4. Niebezpieczeństwa wspinania.

5. Pierwsza pomoc (zakres podstawowy).

6. Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.

7. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.

8. Historia wspinania (opcjonalnie).

.

Zajęcia praktyczne

Muszą zostać wyuczone następujące umiejętności:

– praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;

– dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;

– samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);

– wykorzystanie punktów naturalnych;

– łączenie punktów asekuracyjnch;

– budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;

– obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;

– właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;

– prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;

– zakładanie stanowisk zjazdowych;

– zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;

– rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;

– uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;

– pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;

– wychodzenie po linie (prusikowanie);

– opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).