Kurs do prac z dostępem budowlanym – program

Kurs przeznaczony jest dla pracowników wszystkich sektorów gospodarki narażonych na upadek z wysokości. Kurs ma na celu wyposażenie w umiejętności samodzielnego i bezpiecznego poruszania się na wysokości, z wykorzystaniem SOI czyli sprzętu ochrony osobistej oraz wykonywania pracy w podparciu.
Przeznaczone dla pracowników, którzy w pracy wykorzystują stałe elementy takie jak: drabiny, podesty, podnośniki, kratownice, maszty, dachy i zabezpieczają się sprzętem chroniącym przed upadkiem.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Organizator zapewnia sprzęt  SOI, materiały szkoleniowe oraz ubezpieczenie NW na czas trwania kursu.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymasz zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

PROGRAM KURSU

 • BHP oraz wymogi prawne dotyczące pracy na wysokości.
 • Charakterystyka pracy na wysokości.
 • Zagrożenia podczas prac wysokościowych.
 • Zasady doboru, użytkowania i kontrolowania sprzętu do pracy na wysokości.
 • Rodzaje prac na wysokości i ich charakterystyka.
 • Poruszanie się po odcinkach poziomych i skośnych.
 • Posługiwanie się sprzętem do prac wysokościowych.
 • Budowanie stanowisk roboczych.
 • Rodzaje węzłów roboczych i ich zastosowanie.
 • Budowa stanowisk asekuracyjnych.
 • Prawidłowy dobór sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz pozycjonującego na wszelkich stanowiskach pracy.
 • Organizacja w miejscu pracy (asekuracja na stanowisku, pozycjonowanie).
 • Zasady asekuracji na drodze dojścia (wspinaczka i trawersowanie).
 • Przemieszczanie się na stanowisko pracy (wspinaczka, prowadnice, liny bezpieczeństwa).
 • Transport materiałów i narzędzi w różnych kierunkach.
 • Asekuracja na dachach poziomych i stromych.
 • Podstawy autoratownictwa.