pomagam Oli

Podczas tegorocznych zawodów przeprowadzimy
zbiórkę pieniędzy na leczenie Oli.

Ola jest córką naszego serdecznego kolegi Michała,
pomagającego nam w organizacji „Nocka” od pierwszej edycji zawodów.

Strona internetowa Oli
Pomagam Oli na facebook