III Mikołajkowe Zawody Wspinaczkowe – regulamin

UWAGA! ZMIANA TERMINU!

Hoł Hoł Hoł! Zapraszamy dzieciaki i młodziaki na III Mikołajkowe Zawody Wspinaczkowe na ściankę GOSIR:
– osoby trenujących w sekcjach DIRETA – GOSIR
– latorośle naszych klubowiczów i sympatyków

W tych naszych covidowych czasach zawody nie mogą mieć otwartego charakteru, dlatego zapraszamy do udziału tylko osoby trenujące w naszym klubie oraz związane z nim w sposób szczególny (wystosujemy do nich zaproszenia). Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawody muszą być rozegrane z zachowaniem zasad sanitarnych, o których będziemy informowali bezpośrednio zainteresowanych.

Formuła zawodów to przede wszystkim ZABAWA! I możliwość startu zawodników zarówno początkujących jak i starych wyjadaczy.

ORGANIZATOR Klub Sportów Górskich DIRETA

TERMIN 18 grudnia 2021 r. Hala GOSIR ul. Sportowa 3, Gniezno

ZAPISY

Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy dokonać przez FORMULARZ (tutaj…) najpóźniej do 15 grudnia. W dniu zawodów nie przyjmujemy zgłoszeń.

KATEGORIE WIEKOWE

 • kategoria Krasnali – do lat 9
 • kategoria Młodzików – 10-11 lat
 • kategoria Juniorów – 12-14 lat

HARMONOGRAM
Sekretariat zawodów pracuje w godz. 9.00-9.25 oraz 10.30-10.55. W tym czasie należy dokonać formalności zgłoszeniowych w poszczególnych kategoriach (zgłoszenie swojej obecności i uiszczenie opłaty startowej).

KATEGORIA KRASNALI I MŁODZIKÓW

 • sekretariat czynny 9.00–9.25
 • 9.30-10.30 rywalizacja
 • 10.45 ogłoszenie wyników

KATEGORIA JUNIORÓW

 • sekretariat czynny 10.30-10.55
 • 11.00-12.00 rywalizacja
 • 12.15 ogłoszenie wyników
  13.00 Koniec zawodów

REGULAMIN

 1. Idea – na ścianie wspinaczkowej zostaną rozwieszone plansze i perforatory (znane z imprez na orientację, każdy perforator odciska inny wzór na karcie startowej zawodnika). Zawodnicy mają za zadanie zdobyć jak najwięcej odciśniętych wzorów na swojej karcie startowej w jak najkrótszym czasie. Po zebraniu śladów perforatorów należy natychmiast oddać kartę startową do sekretariatu celem odnotowania czasu i sprawdzenia prawidłowości oznaczeń.
 2. Czas na zebranie jak największej ilości potwierdzeń: max 1 godzina.
 3. Sposób dotarcia do perforatorów – wspinaczka na wędkę z zachowaniem czystości stylu: nie wolno stawać nogami na spitach, nie wolno chwytać ekspresów, nie wolno brać bloków podczas wspinaczki oraz podczas odznaczania perforatora na karcie startowej.
 • Kategoria Krasnali i Młodzików – możliwość wspinania się po wszystkich dostępnych chwytach w różnych kolorach w linii wędki.
 • Kategoria Juniorów – wspinanie się na wędkę po drodze oznaczonej jednym kolorem (nogi i ręce).
 1. Po odciśnięciu wzoru na karcie startowej i podaniu komendy „blok!” można zjechać na dół.
 2. Podczas jednego podejścia (z jednej wędki) można zaliczyć jeden perforator przynależny do tej drogi. Nie można zaliczać perforatorów z sąsiednich dróg
 3. Zawodnicy mogą wielokrotnie podchodzić do tych samych dróg.

Szczegółowy regulamin zostanie zaprezentowany i omówiony w dniu zawodów.

SĘDZIOWIE I ASEKURANCI
Wyznaczone przez organizatora osoby pełnią funkcje asekuranta i sędziego. Te osoby będą pilnowały przestrzegania regulaminu i kontrolowały wiązanie liny do uprzęży, wpięcie przyrządu asekuracyjnego i asekurację orazsłużyły wszelką niezbędną pomocą.

REGULACJE KOŃCOWE

Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać sędziom lub do sekretariatu zawodów niezwłocznie! Po oficjalnym zakończeniu nie będą przyjmowane.

Wszelkie informacje o zawodach tel. 693148200 lub email ksgdireta@op.pl Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Organizatorzy

Partner i sponsor zawodów