ZADANIA PUBLICZNE

Od wielu lat podejmujemy działania z zakresu kultury fizycznej adresowane do dzieci i młodzieży gnieźnieńskiej. Są to treningi i szkolenia na sztucznych obiektach wspinaczkowych, zawody sportowe, obozy i wyprawy górskie, rajdy turystyczne, imprezy plenerowe. Część działań jako zadania publiczne jest zlecana i wspomagana finansowo przez Urząd Miasta Gniezna oraz Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Dotychczas zrealizowaliśmy następujące zadania publiczne:

rok 2011

zadanie współfinansowane przez :
Organizacja szkolenie dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych w roku 2011:

Kurs wspinaczki skalnej

Treningi na sztucznych obiektach wspinaczkowych

Organizacja i współorganizacja cyklicznych zawodów sportowych

Urząd Miasta Gniezna

rok 2010

zadanie współfinansowane przez :
Organizacja szkolenie dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych w roku 2010:

Kurs wspinaczki skalnej

Treningi na sztucznych obiektach wspinaczkowych

Organizacja i współorganizacja cyklicznych zawodów sportowych

Mistrzostwa Gniezna we Wspinaczce na Czas

Urząd Miasta Gniezna

rok 2009

zadanie współfinansowane przez :
Organizacja szkolenie dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych w roku 2009:

Kurs wspinaczki skalnej

Treningi na sztucznych obiektach wspinaczkowych

Organizacja i współorganizacja cyklicznych zawodów sportowych

Mistrzostwa Gniezna we Wspinaczce Bulderowej

Urząd Miasta Gniezna

 

rok 2008

zadanie współfinansowane przez :
Organizacja szkolenie dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych w roku 2008:

Kurs wspinaczki skalnejTreningi na sztucznych obiektach wspinaczkowych

Organizacja i współorganizacja cyklicznych zawodów sportowych, Obozy sportowe

Urząd Miasta Gniezna

 

rok 2007

zadanie współfinansowane przez :
WAS Kurs Wspinaczki Skalnej, organizacjatreningów i obozów sportowych Urząd Miasta Gniezna
Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach górskich Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
„TRZY ŁYKI ADRENALINY” impreza plenerowa dladzieci i młodzieży Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

 

rok 2006

zadanie współfinansowane przez :
WAS Kurs Wspinaczki Skalnej Urząd Miasta Gniezna
VIII Zawody we Wspinaczce Bulderowej „BUNKIER” Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
„TRZY ŁYKI ADRENALINY” impreza plenerowa dladzieci i młodzieży Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

 

rok 2005

zadanie współfinansowane przez :
WAS Kurs Wspinaczki Skalnej Urząd Miasta Gniezna
VII Zawody we Wspinaczce Bulderowej „BUNKIER” Starostwo Powiatowe w Gnieźnie