WENEJA

W ramach rewitalizacji parku wokół jeziora Jelonek (Wenecja, Park Piastowski) powstała ogólnodostępna ścianka boulderowa. Ściankę postawiono w miejscu dawnego amfiteatru.