IV Mikołajkowe Zawody Wspinaczkowe

Hoł Hoł Hoł! Zapraszamy dzieciaki i młodziaki na IV Mikołajkowe Zawody Wspinaczkowe na ściance GOSIR!

Formuła zawodów to przede wszystkim ZABAWA! I możliwość startu zawodników zarówno początkujących jak i starych wyjadaczy.

ORGANIZATOR Klub Sportów Górskich DIRETA

TERMIN 10 grudnia 2022 r. Hala GOSIR ul. Sportowa 3, Gniezno

ZAPISY

Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy dokonać przez FORMULARZ (tutaj…) najpóźniej do 7 grudnia. W dniu zawodów nie przyjmujemy zgłoszeń. UWAGA! Liczba miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. LIMITY: Kategorie Krasnali i Dzieci Młodszych razem 30 osób. Kategorie Dzieci i Młodziki razem 30 osób.

Wpisowe wpłacamy w sekretariacie w dniu zawodów (40 zł/os., członkowie DIRETY z opłaconymi składkami 30 zł/os).

KATEGORIE WIEKOWE

 • kategoria Krasnali 5-7 lat
 • kategoria Dzieci Młodsze 8-9 lat
 • kategoria Dzieci 10-11 lat
 • kategoria Młodziki 12-13 lat

HARMONOGRAM
Sekretariat zawodów pracuje w godz. 8.30-8.55 oraz 10.00-10.25. W tym czasie należy dokonać formalności zgłoszeniowych w poszczególnych kategoriach (zgłoszenie swojej obecności, uiszczenie opłaty startowej i pobranie pakietu startowego).

KATEGORIA KRASNALI I DZIECI MŁODSZYCH

 • sekretariat czynny 8.30–8.55
 • 8.55 odprawa zawodników
 • 9.00-10.30 rywalizacja
 • 10.45 ogłoszenie wyników

KATEGORIA DZIECI I MŁODZIKÓW

 • sekretariat czynny 10.00-10.25
 • 10.25 odprawa zawodników
 • 10.30-12.00 rywalizacja
 • 12.15 ogłoszenie wyników

REGULAMIN

 1. Idea – na ścianie wspinaczkowej zostaną rozwieszone plansze i perforatory (znane z imprez na orientację, każdy perforator odciska inny wzór na karcie startowej zawodnika). Zawodnicy mają za zadanie zdobyć jak najwięcej odciśniętych wzorów na swojej karcie startowej. Po zebraniu śladów perforatorów należy natychmiast oddać kartę startową do sekretariatu celem odnotowania czasu i sprawdzenia prawidłowości oznaczeń.
 2. Czas na zebranie jak największej ilości potwierdzeń: 1,5 h.
 3. Do punktacji liczy się w pierwszej kolejności liczba zaliczonych dróg, w drugiej kolejności czas.
 4. Sposób dotarcia do perforatorów – wspinaczka na wędkę z zachowaniem czystości stylu: nie wolno stawać nogami na spitach, nie wolno chwytać ekspresów, nie wolno brać bloków podczas wspinaczki.
 • Kategoria Krasnali – możliwość wspinania się po wszystkich dostępnych chwytach w różnych kolorach w linii wędki.
 • Kategoria Dzieci Młodszych, Dzieci i Młodzików – wspinanie się na wędkę po drodze oznaczonej jednym kolorem (nogi i ręce po jednym kolorze).
 1. Po odciśnięciu wzoru na karcie startowej i podaniu komendy „blok!” można zjechać na dół.
 2. Podczas jednego podejścia (z jednej wędki) można zaliczyć jeden perforator przynależny do tej drogi. Nie można zaliczać perforatorów z sąsiednich dróg. Jedna droga – jeden perforator.
 3. Zawodnicy mogą wielokrotnie podchodzić do tych samych dróg.

Szczegółowy regulamin zostanie zaprezentowany i omówiony w dniu zawodów.

SĘDZIOWIE I ASEKURANCI
Wyznaczone przez organizatora osoby pełnią funkcje asekuranta i sędziego. Te osoby będą pilnowały przestrzegania regulaminu i kontrolowały wiązanie liny do uprzęży, wpięcie przyrządu asekuracyjnego i asekurację oraz służyły wszelką niezbędną pomocą. Linę do uprzęży przywiązujemy PODWÓJNĄ ÓSEMKĄ.

Asekurować mogą także rodzice i opiekunowie oraz osoby niepełnoletnie – pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji. Decyzję o dopuszczeniu tych osób do asekuracji podejmuje kierownik zawodów. Na ściance GOSIR w Gnieźnie asekurujemy tylko i wyłącznie za pomocą automatów i półautomatów (grigri, click up, pilot, mega jul itp.).

UWAGA! NIE WOLNO ROZPOCZYNAĆ WSPINACZKI BEZ UPRZEDNIEJ KONTROLI UPRZĘŻY, LINY i ASEKURACJI PRZEZ OBSŁUGĘ ZAWODÓW!

REGULACJE KOŃCOWE

Wspinaczka to sport o podwyższonym ryzyku. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów oraz o wielokrotną kontrolę układów asekuracyjnych.

Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać sędziom lub do sekretariatu zawodów niezwłocznie! Po oficjalnym zakończeniu nie będą przyjmowane.

Wszelkie informacje o zawodach tel. 693148200 lub email ksgdireta@op.pl Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.