WŁADZE

WŁADZE KLUBU SPORTÓW GÓRSKICH „DIRETA”
KADENCJA 2016-2020

ZARZĄD

Artur Majewski

Artur Majewski

Prezes – kierowanie pracami klubu, reprezentowanie klubu na zewnątrz, kontakty z władzami samorządowymi i mediami, trener Szkoły Wspinania „Direta”. Prowadzenie treningów na ściance wspinaczkowej, działalność górska, imprezy outdoor. Pomysłodawca i organizator Nocnego Marszu na Orientację „NOCEK”.

tel. 783565418, email artmaj1@tlen.pl

 

Andrzej Janka

Andrzej Janka

Wiceprezes – instruktor wspinaczki skalnej, odpowiedzialny za szkolenia w klubie, szef Szkoły Wspinania „Direta”, organizacja wypraw górskich, obozów sportowych i imprez outdoor. Prowadzenie treningów na ściance wspinaczkowej.

tel. 693148200, email szkolawspinaniadireta@gmail.com

 

Arkadiusz Oszutowski

Arkadiusz Oszutowski

Skarbnik, działalność wyprawowa, imprezy outdoor, organizacja zawodów sportowych.

tel. 697726846, email sachemm@op.pl

 

Olga Cierzniewska

Olga Cierzniewska

członek zarządu, protokolant, organizacja imprez i obozów klubowych.

tel. 662101361, email olgacierzniewska@wp.pl

 

Adam Ganczarek

Adam Ganczarek

Członek zarządu, strona www i multimedia, prowadzenie treningów na ściance wspinaczkowej, działalność sportowa.

tel. 668667827, email adam.ganczarek@infobemar.pl

 
KOMISJA REWIZYJNA

  • Jakub Szmańda – przewodniczący
  • Grzegorz Kiełbowicz
 
SĄD KOLEŻEŃSKI

  • Daniel Karczewski
  • Łukasz Kiełbowicz