Kurs wspinaczki na drogach ubezpieczonych – oferta dla zawodników sekcji sportowej DIRETY

Kurs wspinaczki na drogach ubezpieczonych jest przeznaczony dla osób pragnących uprawiać wspinaczkę w naturalnej skale, przygotowuje do wspinaczki „na wędkę” i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne.

Uczestnicy otrzymują program i zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez instruktora prowadzącego zajęcia.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów/ – oświadczenie o bezpieczenstwie

.

Miejsce i czas trwania kursu:

Skałki Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Czas trwania 3 dni.

Cena kursu 410 zł/os. (dla członków KSG DIRETA 370 zł/os)

Zgłoszenia Andrzej Janka szkolawspinaniadireta@gmail.com  tel. 693148200 najpóźniej do 5 czerwca (dodatkowe info tu:…)

.

Program kursu:

 1. Rodzaje i charakter rejonów skalnych w Polsce.
 2. Zasady bezpieczeństwa, zagrożenia podczas wspinaczki w naturalnej skale.
 3. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, akty prawne, organizacje i kluby.
 4. Sprzęt asekuracyjny – parametry, atesty, ćwiczenia w stosowaniu:
  • uprzęże biodrowe
  • liny i repsznury, taśmy
  • karabinki, ekspresy
  • przyrządy asekuracyjno – zjazdowe: kubek, płytka Stichta, rewerso, grigri
  • stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska)
  • buty
  • akcesoria: magnezja, woreczek
 5. Zasady asekuracji:
  • teoria asekuracji: schematy i pojęcia wspinaczkowe, współczynnik odpadnięcia, komendy
  • stanowiska: do wędki, na drodze wielowyciągowej, zjazdowe. Zakładanie stanowisk własnych
  • asekuracja na wędkę: obsługa przyrządów asekuracyjnych oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; postawa asekurującego
  • wspinaczka z dolną asekuracją – zakładanie przelotów, prowadzenie liny, asekuracja statyczna i dynamiczna
  • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy (stanowisko); opuszczanie
  • zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym
 6. Zjazdy na linie w wysokim przyrządzie, zasady bezpieczeństwa, asekuracja z pomocą węzła samozaciskowego (prusika lub blokera), zjazd z pośrednim stanowiskiem.
 7. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach, asekuracja (spoting) bulderującego.
 8. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy – równoległy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, węzły samozaciskowe (prusik, bloker, stoper taśmowy), podwójny zderzakowy. Zwijanie liny.
 9. Podstawowe techniki wspinania:
  • chwyty i stopnie
  • pozycja frontalna i boczna
  • techniki krzyżowe
  • wspinaczka statyczna i dynamiczna;
  • przewieszenia
  • trawersowanie
 10. Skale trudności używane w skałkach.