Mistrzostwa Gniezna we Wspinaczce Sportowej

ORGANIZATORZY

 • Klub Sportów Górskich DIRETA Gniezno
 • Urząd Miasta Gniezno
 • GOSIR Gniezno

TERMIN

 • 9 kwietnia 2022 r. Hala GOSIR ul. Sportowa 3, Gniezno

IDEA

 • Na ściance zostaną umieszczone tabliczki z opisem dróg wspinaczkowych. Zadaniem zawodnika jest przejście jak największej liczby dróg w określonym czasie i zdobycie jak największej liczby punktów.

KATEGORIE WIEKOWE

 • kategoria KRASNALE 5-7 lat
 • kategoria DZIECI 8-10 lat
 • kategoria MŁODZIKI 11-14 lat
 • kategoria JUNIORZY 15-17 lat

ZAPISY

Zgłoszenia do udziału w zawodach prosimy dokonać przez

najpóźniej do 3 kwietnia 2022. W dniu zawodów nie przyjmujemy zgłoszeń. Wpisowe wpłacamy w sekretariacie w dniu zawodów 40 zł, (członkowie DIRETY z opłaconymi składkami 30 zł/os). Ze względu na parametry naszej ścianki liczba miejsc ograniczona. Limit na kategorię to 10 osób. Po jego przekroczeniu utworzymy listy rezerwowe i 3 kwietnia ogłosimy kto dostanie się na listę główną.

HARMONOGRAM

 • Sekretariat zawodów pracuje w godz. 9.00-9.55 oraz 10.30-10.55. W tym czasie należy dokonać formalności zgłoszeniowych w poszczególnych kategoriach (zgłoszenie swojej obecności i uiszczenie opłaty startowej).

KATEGORIE KRASNALI I DZIECI

 • sekretariat czynny 9.00–9.55
 • 10.00-11.30 rywalizacja
 • 11.45 ogłoszenie wyników

KATEGORIE MŁODZIKÓW I JUNIORÓW

 • sekretariat czynny 11.00-11.55
 • 12.00-13.30 rywalizacja
 • 13.45 ogłoszenie wyników
 • 14.00 Koniec zawodów

STYLE WSPINANIA

 • TR wędka
 • prowadzenie OS, RP
 • Wspinaczka musi odbywać się z zachowaniem czystości stylu: nie wolno stawać nogami na spitach, nie wolno chwytać się ekspresów, nie wolno brać bloków podczas wspinaczki, nie wolno korzystać z chwytów i stopni nie należących do drogi, można chwytać się struktur i krawędzi ściany, można opierać ręce i stopy o panel.

PUNKTACJA

 • Po dojściu do BONUSa (i utrzymaniu jedną ręką przez 1 sekundę) zawodnik zdobywa 1 pkt.
 • Po dojściu do TOPu (i utrzymaniu oburącz przez 1 sekundę) zawodnik zdobywa drugi pkt.
 • Wspinaczka z dolną asekuracją – zawodnik dolicza sobie dodatkowy 1 pkt (tylko za osiągnięcie TOPu)

SĘDZIOWIE I ASEKURANCI

 • Wyznaczone przez organizatora osoby pełnią funkcje asekuranta i sędziego. Te osoby będą pilnowały przestrzegania regulaminu i kontrolowały wiązanie liny do uprzęży, wpięcie przyrządu asekuracyjnego i asekurację oraz służyły wszelką niezbędną pomocą. Dopuszczamy możliwość wzajemnego asekurowania się przez zawodników, ale patrz podpunkt kolejny:
 • UWAGA! Przed rozpoczęciem wspinaczki osoby dorosłe (asekuranci, sędziowie) MUSZĄ skontrolować uprzęże, węzły i przyrządy ! To jest warunek konieczny do rozpoczęcia wspinaczki! Brak tej kontroli może skutkować dyskwalifikacją.

REGULACJE KOŃCOWE

 • Organizatorzy nie wprowadzają podziału kategorii ze względu na płeć.
 • Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać sędziom lub do sekretariatu zawodów niezwłocznie! Po oficjalnym zakończeniu nie będą przyjmowane.
 • Organizator nie zapewnia uprzęży i butów wspinaczkowych.
 • Organizator zapewnia asekurantów.
 • Szczegółowy regulamin zostanie zaprezentowany i omówiony w dniu zawodów. Wszelkie informacje o zawodach tel. 693148200 lub email ksgdireta@op.pl Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.