Arek. Wspomnienie.

http://www.wspinanie.gniezno.pl/arek-oszutowski/