Artur Majewski nowym prezesem Direty!

W sobotę 19 stycznia odbyło się Walne Zebranie Klubu Sportów Górskich DIRETA, którego celem było podsumowanie działalności klubu oraz wybór władz na kolejną kadencję 2013 – 2015. Dla niektórych zebranych mogła być zaskoczeniem zamiana na stanowisku prezesa- Andrzej Janka postanowił nie kandydować, natomiast zaproponował na to miejsce Artura Majewskiego. Walne zebranie jednogłośnie powierzyło Arturowi funkcję prezesa klubu na kolejne 3 lata. Następnie wybrano zarząd, którego skład zaproponował nowo wybrany prezes:

Wiceprezes Andrzej Janka

Skarbnik Arek Oszutowski

Członkowie zarządu Adam Ganczarek i Darek Pietroczuk.

 

Zebrani wybrali także Komisję Rewizyjną (Jakub Szmańda, Michał Wrzesiński, Łukasz Spachacz) oraz Sąd Koleżeński (Michał Krajniak,

Honorata Wróbel-Głowacka, Marcin Słowiński).

Podczas dyskusji omówiono kierunki działania klubu, do najważniejszych zadań zaliczono: budowę nowego obiektu wspinaczkowego, utworzenie sekcji treningowej dla dzieci w wieku szkolnym, którą miałby poprowadzić Michał Wrzesiński oraz przeprowadzenie szkoleń dla osób, które chciałyby wspinać się w górach. Miłym akcentem było wręczenie Andrzejowi drobnych upominków oraz złożenie podziękowań za prezesowanie od momentu powstania klubu do dnia dzisiejszego czyli przez 13 lat!