Klubowe Zawody we Wspinaczce Boulderowej 25 marca 2017 Gniezno – regulamin

REGULAMIN ZAPISY LISTY STARTOWE WYNIKI

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY

1. Organizator

Organizatorem zawodów jest Klub Sportów Górskich „Direta”   www.wspinanie.gniezno.pl

 

2. Termin i miejsce

25 marca 2017 (sobota), godzina 15:00.

Ścianka boulderowa w siedzibie firmy TEST ul. Gdańska 134, teren Hurtowni ROBAS. Tutaj mapka ze szczegółami dojazdu

Zbiórka i rejestracja zawodników od godziny 14:30 w dniu zawodów.

 

3. Kategorie

 • kategoria open kobiety i open mężczyżni.
 • Kategoria juniorzy (do rocznika 2004 włącznie). Juniorzy mogą wziąć udział w rywalizacji kategorii open, jednak wyklucza to z udziału w kat. junior.

4. Uczestnictwo

Uczestnikiem zawodów może być każda osoba w wieku rocznika 2010 i starsza, spełniająca następujące wymagania:

 • zarejestruje swój udział w zawodach na stronie www.wspinianie.gniezno.pl (kwestionariusz zapisów będzie czynny od 16 marca 2017)
 • podpisze oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i uczestnictwie w zawodach na własną odpowiedzialność,
 • dokona opłaty startowej,
 • podpisze zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celówstatutowych KSG „Direta”,
 • osoby w wieku 7-18 lat przedstawią pisemną zgodę obojga rodziców (opiekunów) na udział w zawodach i wystartują pod opieką osoby pełnoletniej,
 • przed startem przedstawi dowód tożsamości.
 • zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

5. Opłata startowa i zgłoszenia

 • Zapisy rozpoczynamy w czwartek (16.03), o godzinie 21:00 poprzez formularz zgłoszeniowy (tu link do formularza) na stronie www.wspinanie.gniezno.pl do dnia 23 marca.
 • Można zapisać się do jednej z dwóch grup (max 15 osób każda, decyduje kolejność zgłoszeń). W grupie mogą startować zawodnicy różnych kategorii.
  Grupa I – początek rywalizacji 15:00.Grupa II – początek rywalizacji godz. 16.40.
 • Przed startem należy załatwić formalności w sekretariacie zawodów (patrz harmonogram).
  Zawodnicy z grupy II nie mogą przebywać na ściance i obserwować startujących z grupy I.
  W pobliżu ścianki jest galeria handlowa, gdzie można spożyć posiłek.
 • Opłata startowa wynosi:10 zł dla członków KSG „Direta” oraz trenujących w sekcjach klubu,15 zł dla pozostałych osób.
 • Opłatę startową należy wpłacać przed startem w sekretariacie zawódów.

6. Harmonogram zawodów

14.30 – 14.50 czynny sekretariat (formalności, wpisowe)
15.00 – 16.30 zawody grupa I
16.00 – 16.30 czynny sekretariat (formalności, wpisowe)
16.40 – 18.10 zawody grupa II
ok. 18.30 ogłoszenie wyników

W przypadku chęci zgłoszenia po 23 marca prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 697726846.

 

7. Punktacja

Top – 2 punkty

Bonus – 1 punkt

Bonus zostaje zaliczony po utrzymaniu chwytu jedną ręką przez 1 sekundę (nie uznajemy klepnięć np. po strzale).

Top zostaje zaliczony po utrzymaniu chwytu topowego oburącz przez 3 sekundy.

Podczas wspinaczki nie wolno korzystać z chwytów nie należących do dróg. Wolno zmieniać ręce na chwytach.

Przed startem organizatorzy omówią przebieg dróg i zasady punktacji. Można podejmować nieskończoną ilość prób, patentować, odpoczywać itp. ale próba zaliczona musi być podjęta od klamy startowej do bonusowej lub topowej w jednym ciągu. Kolejność  zaliczania problemów jest dowolna. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje większa liczba  zaliczonych topów. W razie niemożliwości wyłonienia 3 pierwszych osób zostanie rozegrana dogrywka.

Wygrywają osoby, które zdobędą najwięcej punktów.

 

8. Nagrody

Nagrody otrzymują 3 najlepsze osoby w każdej z kategorii (kobiety/mężczyźni/juniorzy).

 

9. Postanowienia końcowe

Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać organizatorom najpóźniej 10 minut po zakończeniu poszczególnych etapów zawodów.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres ksgdireta@op.pl lub pod numer telefonu 697726846 (organizator nie będzie odpowiadał         na SMS’y, proszę dzwonić).

 

Organizatorzy