Mamy nowe władze klubowe!

17 grudnia w gnieźnieńskim Starym Ratuszu odbyło się Walne Zebranie KSG DIRETA, podczas którego podsumowano ostatnią kadencję, dyskutowano o kierunkach rozwoju klubu oraz wybrano władze na kolejną kadencję. Ustępujący prezes Artur Majewski opowiedział o tym, co działo się w klubie przez ostatnie kilka lat. Podziękował ustępującemu zarządowi oraz wszystkim osobom, które angażowały się w prace klubu. Obecni rozmawiali o możliwościach i wyzwaniach stojących przed nowym zarządem. Podczas jawnego głosowania wybrano nowe władze klubowe na kadencję 2021-2024:

  • Prezes Andrzej Janka
  • Zarząd:
  • Olga Witecka
  • Arkadiusz Oszutowski
  • Szymon Stachowicz

Sąd Koleżeński: Artur Majewski i Dariusz Pietroczuk

Komisja Rewizyjna: Mariusz Możdżeń i Rafał Pieczyński

Gratulujemy wybranym!