Mistrzostwa Gniezna 2018 – Regulamin

 

REGULAMIN ZGŁOSZENIA LISTA ZAWODNIKÓW WYNIKI

 

1. Organizator

Patronat nad Mistrzostwami Gniezna objął Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz.

Organizatorem zawodów jest Klub Sportów Górskich „Direta” w Gnieźnie www.wspinanie.gniezno.pl oraz GOSiR Gniezno 

 

2. Idea

Dwubój wspinaczkowy rozegrany zostanie na dwóch obiektach

Zadaniem zawodników jest zaliczenie jak największej liczby dróg wspinaczkowych na obu ściankach i zdobycie jak największej liczby punktów (patrz pkt 8 niniejszego regulaminu). W Bunkrze wspinamy się bulderowo, na GOSiRze wspinamy się na wędkę lub z dolną asekuracją.

 

 

3. Termin

 • 8 grudnia 2018 r. Zbiórka i rejestracja zgłoszonych zawodników w dniu zawodów od godziny 8:30:
 • grupa A w Bunkrze,
 • grupa B na GOSiRze.
 • Kategoria JUNIORZY na GOSiRze od 9.00.
 • Grupa C wg uzgodnień z organizatorami.

Miejsce: http://sciankiwspinaczkowe.gniezno.pl/kontakt/

 

4. Kategorie.

 • OPEN KOBIETY
 • OPEN MĘŻCZYŹNI
 • JUNIORZY (do 14 lat).

Juniorzy mogą wziąć udział w rywalizacji kategorii open, jednak wyklucza to udział w kategorii Juniorzy.

 

5. Uczestnictwo, zgłoszenia

Uczestnikiem zawodów może być każda osoba w wieku od 7 lat, spełniająca następujące wymagania:

Klub Sportów Górskich DIRETA, mBank 43 1140 2004 0000 3902 5131 9455 do dnia 5 grudnia 2018, z dopiskiem „opłata startowa Mistrzostwa Gniezna we Wspinaczce, imię i nazwisko zawodnika”.

Wysokość opłaty startowej:

– 20 zł członkowie KSG DIRETA

– 25 zł pozostałe osoby

– 30 zł osoby zgłaszające się po 5 grudnia (w dniu zawodów gotówką w sekretariacie i po uprzednim uzyskaniu potwierdzenia o możliwości startu u kierownika zawodów)

W dniu zawodów, w sekretariacie:

 • podpisze oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i uczestnictwie w zawodach na własną odpowiedzialność,

 • podpisze zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów statutowych KSG Direta,

 • przedstawi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,

 • osoby w wieku 7-18 lat przedstawią pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach, juniorzy  wystartują pod opieką osoby pełnoletniej

W każdej kategorii przewidujemy limity miejsc (po 20 os.).

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

 

6. Nagrody

Puchary otrzymują zawodnicy, którzy zdobędą pierwsze miejsce w swojej kategorii. Dyplomy oraz symboliczne nagrody otrzymują trzy najlepsze osoby w każdej z kategorii; w przypadku miejsc ex aequo decyzje o nagrodach i rozegraniu finału podejmuje Jury.

 

7. Harmonogram

08:30:00

Otwarcie sekretariatu zawodów

(w Bunkrze dla grupy A, na GOSiRze dla grupy B i J)

09:00 – 11:00

ELIMINACJE:

grupa A – Bunkier

grupa B – GOSiR

10:00 – 12:00

ELIMINACJE – grupa J (GOSiR)

12:00 – 14:00

ELIMINACJE:

grupa A – GOSiR

grupa B – Bunkier

 

grupa C – rodzice, starsze rodzeństwo (gr. A) z dziećmi (gr. J), chcący przebywać razem na ściance – godziny startu do uzgodnienia z organizatorami

14:00 – 15:00

FINAŁ (GOSiR)

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

Istnieje możliwość zmiany czasów startu w wyjątkowych przypadkach (np. aby umożliwić wspólny pobyt na ściance zawodnikom-rodzicom i ich dzieciom, które także startują w zawodach)

 

8. Punktacja

Zwycięzcami zawodów w poszczególnych kategoriach będą zawodnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów:

 • Top (T) 2 punkty

 • Bonus (B) 1 punkt

 • Wspinaczka z dolną asekuracją +1 punkt (dotyczy ścianki GOSiR)

Każdy zawodnik otrzyma karty startowe, do których będzie wpisywał osiągnięte wyniki.

Bonus zostaje zaliczony po utrzymaniu chwytu (B) minimum jedną ręką przez 1 sekundę (nie uznajemy klepnięć np. po strzale).

Top zostaje zaliczony po utrzymaniu chwytu topowego (T) oburącz przez 3 sekundy.

Podczas wspinaczki nie wolno korzystać z chwytów nie należących do dróg dopuszczonych do zawodów (zgodnie z opisem) oraz z wyposażenia ściany i wszelkich instalacji (spity, ekspresy, stanowiska, przewody). Wolno korzystać z krawędzi ściany, paneli (stopnie tarciowe). Przed startem organizatorzy omówią przebieg dróg i zasady punktacji.

Można podejmować nieskończoną ilość prób, patentować, odpoczywać itp., ale zaliczona próba musi być podjęta od chwytu startowego (S) do bonusowego (B) lub topowego (T) w jednym ciągu. Kolejność zaliczania dróg jest dowolna. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez zawodników o kolejności miejsc decyduje większa liczba zaliczonych topów. W razie niemożliwości wyłonienia 3 pierwszych osób zostanie rozegrana dogrywka (finał).

 

BUNKIER: drogi oznaczone cyframi oraz znacznikami S (start), B (bonus) i T (top)

GOSiR: drogi oznaczone kolorami oraz znacznikami S (start), B (bonus) i T (top). Start do dróg odbywa się z chwytu z oznaczeniem „S” oraz z chwytów i stopni położonych poniżej „S”.

Na wybranych drogach zostaną umieszczone chwyty/stopnie ze znacznikiem „J” – do wykorzystania tylko przez Juniorów.

Do każdego stanowiska asekuracyjnego (łańcuch, ścianka GOSiR) doprowadzają dwie i więcej dróg; pod stanowiskiem  może wspinać się max jedna osoba naraz. 

 

Wspinaczka z dolną asekuracją (GOSiR):

 • droga zostanie zaliczona tylko po zdobyciu TOPu, nie zaliczamy BONUSów (obowiązujący styl OS:, FLASH, RP).
 • nie wolno zawodnikom omijać wpinek, a asekurować mogą tylko i wyłącznie osoby po odpowiednim przeszkoleniu lub  osoby wyznaczone przez organizatorów.
 • podczas prowadzenia należy odciągnąć linę-wędkę na bok i zachować odpowiednie odstępy między wspinaczami i asekurującymi.
 • do prowadzenia organizator udostępni dodatkowe liny, nie ściągamy zawieszonych wędek !

Zawody mają charakter towarzyski, nie przewidujemy tworzenia stref izolacyjnych dla zawodników.

 

9. Nagrody

Puchary otrzymują zawodnicy, którzy zdobędą pierwsze miejsce w swojej kategorii. Dyplomy oraz symboliczne nagrody otrzymują trzy najlepsze osoby w każdej z kategorii; w przypadku miejsc ex equo decyzje o nagrodach lub rozegraniu finału podejmuje Jury.

 

10. Kadra zawodów:

Kierownik zawodów: Andrzej Janka tel. 693148200.

Jury: Artur Majewski tel. 783565418

Sekretariat: Olga Cierzniewska tel. 662101361

(nie będziemy odpowiadać na SMSy, prosimy dzwonić).

 

11. Postanowienia końcowe.

 • Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać Jury najpóźniej 10 minut po zakończeniu poszczególnych etapów zawodów.
 • Osoby przebywające na ściankach zobowiązane są do przestrzegania regulaminów obydwóch obiektów wspinaczkowych (zapoznaj się z nimi!).
 • Zawodnicy są zobowiązani do rygorystycznego przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas asekuracji i wspinaczki.
 • Nieprzestrzeganie powyższych zapisów może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i usunięciem z obiektu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.