V WALNE ZEBRANIE KLUBU SPORTÓW GÓRSKICH „DIRETA”

W związku z zakończeniem kadencji 2010-2012 Zarząd Klubu zwołuje na dzień 19 stycznia
V WALNE ZEBRANIE KSG DIRETA
celem wyboru władz na kolejną kadencję oraz omówienie kierunków działań klubu w następnych latach.
Walne zebranie to zgodnie ze statutem najwyższa władza klubowa, a więc to od Was klubowiczów zależy co będziemy robić w przyszłości i kto w naszym imieniu będzie zarządzał klubem. Prosimy bardzo poważnie potraktować swoją obecność na zebraniu, jest to nasz obowiązek.
Zebranie odbędzie się 19 stycznia godz. 16.00 w Estede ul. Roosevelta, sala nr 15. 

Tu do pobrania sprawozdanie z działalności klubu w kadencji 2010-2012 – prosimy zapoznać się z nim.

Podczas spotkania będziemy zbierać fundusze na program „Pomagam Oli”