Wykaz przejść klubowych – doczekał się otwarcia

Zapraszamy do uzupełniania wykazu przejść klubowych – strona logowania

Wykaz przejść można znaleźć w zakładce „KLUB” lub bezpośrednio tutaj

 

Loginem oraz hasłem jest numer legitymacji klubowej. Po pierwszym logowaniu prosimy zmienić hasło na własne.