Walne Zebranie Klubu Sportów Direta – uwaga, zmiana terminu!

szczegółowy program tutaj